Ska du köpa en brandsläckare? Det finns många olika typer släckutrustning och det är inte alltid lätt att veta vad som ska användas var. För hemmabruk rekommenderas 6 kg pulversläckare.

Till hemmet bör du välja en sexkilos pulversläckare med standardmärkningen SS-EN-3-7, den är accepterad av branschen och myndigheter och kan hanteras av även ovana personer (Foto: MSB).

6 kg pulversläckare

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare. Det är bra om den har standardmärkningen SS-EN 3-7. En pulversläckare som är märkt SS-EN 3-7 är accepterad av både branschen och myndigheterna.

Pulversläckare är märkta med effektivitetsklass. Klass 43A 233 BC eller högre rekommenderas. Effektivitetsklass är ett mått på hur stora bränder en brandsläckare kan släcka. Klassningen bestäms efter test av bränder i olika material och mängd. Måttet 43A motsvarar till exempel en soffa ca 4,3 meter lång.

Varför pulversläckare?

Med 6 kilos pulversläckare har även ovana personer goda förutsättningar att släcka de bränder som kan uppstå i ett hem. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en oöverträffad släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. 

Alla pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus. Pulver har också en god förmåga att komma runt i vinklar i rummet. Det transporteras helt enkelt runt med hjälp av luftrörelserna i brandrummet.

Saneringskostnaderna ett överkomligt problem

Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett överkomligt problem. 

I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada. Du kan även kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.

Så här använder du en brandsläckare:

  1. Dra ur säkringen.
  2. Lossa slangen.
  3. Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  4. Gå nära branden och huka dig ner.
  5. Tryck in handtaget.
  6. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

 

OBS! Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara sprutat lite.

Källa: www.dinsäkerhet.se